Pronunciation Power Trang Chính

Chào mừng đến với Pronunciation Power

NEW - Elovivo.com:
Practice English for FREE!
Post pictures, make friends, have fun!

Sản phẩm của chúng tôi đã giúp hàng triệu người phát triển cách phát âm tiếng Anh của họ!

Bạn có hiểu người khác không khi họ nói tiếng Anh với bạn?

Người khác có hiểu bạn không khi bạn nói tiếng Anh với họ?

Nếu bạn trả lời "Không" bất cứ câu hỏi nào ở trên, chúng tôi có một giải pháp dễ dàng, có thể làm được để giúp bạn.

Điều nào mô tả về bạn đúng nhất?
Tôi là người mới học tiếng Anh.
Tôi muốn phát triển cách nói của tôi. Tôi đã biết văn phạm và ngữ vựng tiếng Anh
Tôi muốn biết về bộ Tự Điển Phát Âm.
Tôi muốn học các thành ngữ tiếng Anh.
Tôi là nhà giáo dạy tiếng Anh tìm trợ cụ để giảng dạy.


Các món hàng giá đặc biệt (Special Offers):
Nhu liệu Pronunciation Power - Nhiều đĩa CD chung với nhau…
Sử dụng tất cả các sản phẩm trực tuyêén với mức lệ phí chỉ có 55 xu một... ( giá bán lẻ $535)

Introductory Grammar and Vocabulary with COLOR KEY (Chương trình Từ Vựng và Ngữ Pháp Sơ Cấp)

(Sơ Kiểm)

(Hậu Kiểm)

Nối nhanh sang các điểm liên mạng khác (Quick Links):
Các chức năng và các lợi ích …
Người ta nói gì về nhu liệu Pronunciation Power...
Chúng tôi đang tìm các đại lý phân phối...
Thành ngữ trong tuần này...
NEW - Chỉ dùng cho Giải Trí – dành cho những Người Học Trình Độ Cao....
NEW - Elovivo.com - online community...